Ulvhall

Galleri Ulvhäll

Ulvhälls herrgård är en fantastisk miljö att vistas i men också en speciell plats för konsten. Vanligen hänger Ulvhälls samling på väggarna. Ibland arrangerar vi också tillfälliga utställningar. Utställningarna gör vi i samarbetet med etablerade konstnärer som vi tror kommer att kunna göra något speciellt av herrgårdens rum. Här kommer herrgårdens gäster att komma nära konsten. Det kommer nästan att vara som att ha en utställning i hemmet. Verken som visas i utställningarna är till försäljning, så det går också att få med sig konsten hem!

Utställningarna är öppna för allmänheten vid särskilda tillfällen och vi kommer även att bjuda in till särskilda arrangemang  med möten med både konst och konstnärer. Första utställningen är med Mattias Bäcklin och vi planerar under 2017 också utställningar med Nacho Tatjer och Cecilia Ömalm.

Aktuell utställning

30 april – 11 juni

Vernissage 30 april kl 16-19, därefter öppet enligt överenskommelse.

Mattias Bäcklin: Ljuslockaren
Teckningar, skupturer, grafik

Mattias Bäcklins bildvärld kretsar kring mötet mellan människa och natur, mellan stad och land och mellan då och nu. Hans bilder är ofta mycket detaljrika och här och var syns lån från äldre tiders mästare. Förutom direkta lån av bildelement är de laddade med en mystik och med symboler som för tankarna till Bosch och Breugel. Samtidigt tycks de ifrågasätta den moderna civilsationen och människans vilja att mäta sig med naturen. Bland detaljerna finns ofta olika symboler för att livet är kort och att vi alla ingår i ett kretslopp men det finns också något i bilderna som är svårare att komma åt.
Vem är Ljuslockaren? Den mystiska titeln anspelar antagligen på Mattias Bäcklin själv. Åtminstone delvis. Som barn blev han tidigt intresserad av fåglar och insekter. För att fånga nattfjärilar spände han upp lakan som han riktade en strålkastare mot. Insekterna landade på lakanet som samlades in. Samlingen växte liksom kunskapen om de insamlade fjärilarna och skalbaggarna.

På samma sätt har människan samlat in kunskap om världen sedan 1700-talet och framåt. Samtidigt som kunskapen växt när vi inordnat naturen i våra system har vi försökt skapa kontroll och makt. På gott och ont.

Kanske anspelar titeln också på upplysningen, kunskapen och ljuset som lockar oss och som driver oss framåt.

Ljuslockaren är en utställning som tagits fram särskilt för Ulvhälls herrgård och Bäcklins teckningar, grafik och skulpturer.

Mattias Bäcklin är född i Uppsala 1969 och bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och Konstfack. Han har deltagit i utställningar på bl.a. Konstnärshuset i Stockholm, Uppsala Konstmuseum, Liljevalchs konsthall och Kulturhuset i Stockholm men även utomlands. Hans är representerad i flera större samlingar bl.a. Uppsala konstmuseum, Stockholm konst och en lång rad kommuner, landsting och konstföreningar.

Utställningen cureras av Björn Norberg. Han är curator och skribent. Han har arbetat med projekt och utställningar i Sverige och internationellt på institutioner som Moderna Museet, Bonniers Konsthall, Tekniska Museet, Kungl Tekniska Högskolan, Kungl Akademien för de fria konsterna, Kungl Konsthögskolan, Kiasma i Helsingfors, Museet for samtidskunst i Roskilde, Reykjavik Art Museum, Kunsthalle Exnergasse i Wien och Bildmuseet i Umeå. Han arbetar som curator för Dome of Visions i samarbete med Kungl Tekniska Högskolan och arbetar tillsammans med Mattias Bäcklin på en bok som beräknas komma ut till hösten 2017.

BOKA HÄR: